Styrelsen

ordförande: Mattias Schindele 

sekreterare: Karen Kemling 

kassör: Anna-Marta Roos-Näslund 

övr ledamöter: Cornelia Hippe, Örjan Mattsson, Karin Thomasson

suppleant: Astrid Pullar 

konstnärlig ledare: Nicklas Strandberg 

konsertmästare: Bengt-Eric Norlén

producent: Bengt Gidlöf