Personuppgiftspolicy

Här hittar du information om cookies, upphovsrätt, samt om hur Östersunds Orkesterförening behandlar personuppgifter.

 

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies (kakor). En kaka är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Nästa gång du besöker webbplatsen kan webbläsaren använda den för att visa sidorna enligt dina inställningar. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, ska alla som besöker en webbplats som använder kakor samtycka till att det lagras kakor på användaren dator och informeras om vad kakor används till och hur sådan användning förhindras.

Östersunds Orkesterförenings webbplats använder kakor för att få tillgång till bättre besöksstatistik (Google Analytics). Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den.

Om du inte vill tillåta att cookies lagras på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsares säkerhetsinställningar. Hur du gör detta beror på vilken webbläsare du använder. Du kan hitta mer information om detta i din webbläsares hjälpfunktion.
Om du väljer att inte tillåta kakor riskerar du att förlora viss funktionalitet på webbplatsen.

Om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats

Personuppgiftsbehandling

Här finns information om hur personuppgifter, som samlats in av Östersunds Orkesterförening behandlas hos oss. Östersunds Orkesterförening (org.nr.892001-2690) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna.

Östersunds Orkesterförening behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Dessa regler kallas nedan för dataskyddsförordningen, även känd som GDPR.

Vad gör Östersunds Orkesterförening med personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla information om vår verksamhet, våra tjänster samt våra rapporter och publikationer för webbplatsens besökare.

Personuppgifter får endast samlas in och behandlas för ett väldefinierat ändamål. När vi samlar in dina uppgifter måste vi tala om för dig i vilket ändamål dina uppgifter ska användas. Vi måste också se till att endast relevanta uppgifter behandlas och att inte uppgifterna behålls längre än nödvändigt.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter? 

Personuppgifter kan komma att behandlas av Östersunds Orkesterförenings medarbetare. Vi kommer aldrig sälja, hyra ut eller överlämna personuppgifter till andra parter utan rättsligt stöd. Leverantörer av tredjepartstjänster för exempelvis statistik kan befinna sig utanför EU. Genom att använda ostersundsorketerforening.se samtycker du till att denna information överförs till dem.

 

Hur länge sparar Östersunds Orkesterförening personuppgifter? 
Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs enligt lag.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen 
När Östersunds Orkesterförening behandlar dina uppgifter måste vi ge dig tydlig information om hur dina uppgifter används; detta innefattar information som:

 • i vilka syften dina uppgifter kommer att användas
 • den rättsliga grunden till att behandla dina uppgifter
 • hur länge dina uppgifter kommer att lagras
 • vem Östersunds Orkesterförening kommer att dela dina uppgifter med
 • dina grundläggande dataskyddsrättigheter
 • om dina uppgifter kommer att överföras utanför EU
 • din rätt att lämna in klagomål
 • hur du tar tillbaka ditt samtycke, om du har lämnat det
 • kontaktuppgifterna till Östersunds Orkesterförenings dataskyddsombud

Dataskyddsförordningen ger dig som enskild även ett antal rättigheter mot Östersunds Orkesterförening:

 • rätten att invända
 • rätten att få registerutdrag
 • rätten att korrigera dina uppgifter
 • rätten att få uppgifter borttagna och bli bortglömd

Kontakt

 • Östersunds Orkesterförenings dataskyddsombud når du genom: dataskyddsombud@ostersundsorkesterforening.se
 • Rapportera brister i webbplatsernas tillgänglighet till: ordf@ostersundsorkesterforening.se