Bengt-Eric Norlén - Konsertmästare

Bengt-Eric Norlén är född i Oviken. Han studerade vid musikhögskolan i Örebro med professor Tibor Fülep som violinlärare samt vid musikhögskolan i Göteborg. Privata studier har bedrivits bl a i London hos Manough Parikian och i Stockholm för Karl-Ove Mannberg som han under lång tid haft ett nära musikaliskt samarbete med. Bengt-Eric arbetade under tio år som försteviolinist i Helsingborgs Symfoniorkester och var också medlem av Helsingborgs Stråkkvartett. Han har dessutom medverkat i de flesta svenska Symfoni- och Kammarorkestrar i tusentals konserter, skivinspelningar och turnéer till bl a USA, Asien och de flesta europeiska länder. Som solist har han framträtt med flera orkestrar. Sedan 1992 bor han i åter i Oviken och har därifrån sin bas som frilansande musiker. Han leder Ovikens Kammarorkester, är primarie i stråkkvartetten Archi Jamt och jobbar sedan 1993 med festivalen Ovikenveckan. Som pedagog var han under arton år anställd vid Birka musiklinje och har även undervisat vid en stor mängd sommarkurser. Bengt-Eric spelar på en violin byggd 1795 av Vincenzo Panormo.