16 december

DEN HELIGA NATTEN – Symfonisk Julkonsert med Östersunds Orkesterförening och Stora kyrkans körer

16 december 18:00 Julkonsert

”Den heliga natten” – Hilding Rosenberg

Vaknatten – Karl-Birger Blomdahl

Lena Moén – Sopran
Jan Löfgren – Tenor
Peter Mellgren – Bas

Lars-Åke Wikström – Recitatör
Bengt-Eric Norlén – Konsertmästare
Nicklas Strandberg – Dirigent

Körer från Stora kyrkas körtrappa
Östersunds Orkesterförening

De första krigsårens stämningar speglades musikaliskt hos Hilding Rosenberg (1892 – 1985). Samtidigt med att Lars-Erik Larsson fullbordade Förklädd gud komponerade Rosenberg sin 4:e symfoni, även detta väldiga verk för recitatör, kör och orkester: ”Johannes Uppenbarelse”.

Juloratoriet ”Den heliga natten” från 1936 är det bästa exemplet på Rosenbergs stilmässiga nyorientering och mognad. Det uruppfördes i en radiosändning för svenskar i utlandet den 27 december 1936, med text av Hjalmar Gullberg.

”Den heliga natten” är ett modernt legendspel. De bibliska händelserna i Betlehem blir levande verklighet for en nutidsmänniska. Evangeliers ord får ögonblickets aktualitet. Personerna tar gestalt i enkla naiva strofer och var och en av dem ger sin egen framställning av det under de bevittnar.

Själva handlingen återges ordagrant efter julevangeliets text genom en Berättare, medan de lyriska betraktelserna kring händelserna förmedlas dels i kör- och solo­partier, dels i orkestern.

Rosenbergs musik ansluter nära till diktens innehåll och understryker den troskyldiga stämningen. Julpsalmen ”Var hälsad sköna morgonstund” återkommer som genomgående tema.

Plats
Stora Kyrkan Östersund

Dela

Media