Styrelse

ordförande: Maria Nyberg Ståhl 

sekreterare: Anna Fridh 

kassör: Anna-Marta Roos-Näslund 

ledamot Katarina Bergner Åhlén 
 Lars-Åke Johansson 
 Jan Runsten 

producent: David Sundberg 

konstnärlig ledare: Nicklas Strandberg 

suppleant Nina Fållbäck-Svensson 
 Astrid Pullar 

konsertmästare: Annelie Ryd 

Dela: